Tiện ích

Thời khoá biểu

Albums ảnh

Tra điểm

Thông tin HS

Tài nguyên

Thông tin GV

Văn bản

Lịch công tác

Đăng nhập thành viên

Thăm dò dư luận

Bạn biết tới trang thông tin điện tử của trường qua phương tiện gì ?

Qua liên kết website khác

Qua bạn bè giới thiệu

Qua một lần tình cờ ghé thăm

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2


Hôm nayHôm nay : 32

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21476

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 839068

Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm học 2011-2012

Thứ năm - 27/09/2012 21:09
Báo cáo tổng kết hoạt động thanh tra nhân dân năm học 2011-2012

 

PHÒNG GD - ĐT ĐỨC THỌ

TRƯỜNG TH TRƯỜNG SƠN 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NĂM HỌC:  2011 - 2012

I- Đặc điểm tình hình Ban thanh tra nhân dân năm học 2011 - 2012:

   Ban TTND trường TH trường sơn được kiện toàn tại Đại hội cán bộ viên chức và người lao động tháng 9 năm 2010.

Cơ cấu BTT gồm 3 đ/c:

     1. Đ/c  Nguyễn Thị Thu                                      - Trưởng ban

     2. Đ/c  Nguyễn Thị Thuý Hằng                          - Phó trưởng ban            

     3. Đ/c  Trần Thị Lệ Thành:                                 -Ban viên 

   Sau khi được kiện toàn BTTND đã căn cứ nhiệm vụ quyền hạn để tiến hành làm việc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhằm đảm bảo dân chủ kỷ cương trong trường học.

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban TTND năm học 2011 - 2012 :

1- Giám sát việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước:

   Ban lãnh đạo trường TH Trường Sơn  trong  năm học qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật của nhà nước đẩy đến từng cán bộ giáo viên của nhà trường. Triển khai đầy đủ, kịp thời kế hoạch, nhiệm vụ năm học để cán bộ giáo viên nhà trường thực hiện yêu cầu giáo dục có hiệu quả, đặc biệt là đầu năm học 2011 - 2012 tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành; Cuộc vận động   “ Hai không “ với 4 nội dung, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo “, “Xây dưnựg trường học thân thiện, học sinh tích cực” “ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT,đổi mới công tác quản lý” nhà trường đã làm cho đội ngũ nhà giáo và lao động nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về về các cuộc vận động. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cỏn bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2-  Giám sát việc thực hiện các quy chế trong nhà trường:

   Thực hiện yêu cầu dân chủ hoá trong trường học, thực hiện sự đổi mới trong giảng dạy nhà trường, tổ chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức CĐ tổ chức cho toàn thể cán bộ giáo viên xây dựng các quy chế hoạt động, đồng thời thông qua các quy chế để 100% cán bộ, giáo viên thảo luận để đưa vào Nghị quyết và thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong nhà trường.

   Kết quả BTT nhân dân kết hợp với BCH công đoàn tham mưu với BGH nhà trường kiểm tra thực hiện các quy chế trường học nghiêm túc và mang tính công bằng dân chủ.

   Công tác tài chính : đã tham gia kiểm kê theo kế hoạch mỗi năm học 2 đợt (Đợt 1 cuối tháng 12 của năm học và cuối tháng 5 của năm học) công tác tài chính được nhà trường thực hiện tốt và có hiệu quả, mọi hoạt động chi tiêu của trường đều chủ yếu ưu tiên cho công  tác dạy và học. Thực hiện đúng Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, các chứng từ chi tiêu rõ ràng.

 3-  Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CBGV đã đề ra hằng năm:

   Nghị quyết hội nghị của năm học được đề ra dựa theo kế  hoạch năm học và được biểu quyết thống nhất thực hiện các kỳ Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chương trình hành động, các chỉ tiêu kế hoạch năm học được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc trong cả năm học.

4- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách của người lao động:                    

   Trong năn học vừa qua được chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở cùng với sự tạo điều kiện thuận lợi BGH cùng với các tổ chức trong nhà trường, Ban TTND đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt các thông tin về việc thực hiện các chế độ chính sách của người lao động được chi trả đầy đủ theo chế độ, việc thu, chi các nguồn tài chính trong nhà trường đều đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và không phát hiện có sự vi phạm nguyên tắc tài chính trong nhà trường. Hiện nay các chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các chế độ khác của CB, GV trong trường đã được thanh toán đầy đủ, nhà trường không nợ lại các khoản chế độ của CB, GV, NV.

5-  Kết luận của BTTND

   Qua quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Ban TTND trong năm học vừa qua, Ban TTND nhận thấy rằng: tất cả các cán bộ quản lý, các cán bộ giáo viên nhân viên, các tổ chức trong nhà trường đều không có sai phạm  trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không có sai phạm  trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của Hội nghị cán bộ viên chức đề ra, không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc thực hiện thu thi tài chính đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên.

   Trong năm học vừa qua, Ban TTND không nhận được đơn thư khiếu tố, khiếu nại hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của nhà trường yêu cầu Ban TTND làm việc.

   Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cán bộ giáo viên tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong năm.

   Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện của Ban thanh tra nhân dân trường TH Trường Sơn trong năm học 2011 - 2012.

III- Kế hoạch hoạt động của Ban TTND nhiệm kỳ tới.

   Phát huy vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của Ban TTND nhằm đảm bảo kỷ cương, nguyên tắc trong nhà trường và mọi quyền lợi của cán bộ giáo viên tạo điều kiện cho mọi tổ chức trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và giữ vững các thành tích đã đạt được trong nhiều năm trước. Ban TTND dự thảo kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới như sau:

   1- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện chủ trưởng chính sách, phát luật của Đảng và Nhà nước đối với các tổ chức trong nhà trường.

   2- Tiếp tục kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết mà hội nghị cán bộ viên chức trong  năm học đề ra đối với các tổ chức và cá nhân trong nhà trường.đặc biệt chú trọng phối hợp với chuyên môn, các bộ phận công tác giám sát chặt chẽ việc thực hiện cuộc vận động chống tiêu cực trong thi cử, kiểm tra và bệnh thành tích trong giáo dục đối với các bộ phận công tác và từng cá nhân trong nhà trường.

   3- Tiếp tục giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của người lao động và hoạt động tài chính trong nhà trường.

   4- Theo dõi và nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết trong công tác giám sát, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sự chỉ đạo của tổ chức CĐ cơ sở và của Ban TTND cấp trên. Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm quyền hạn, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong nhà trường nhằm mục đích giúp nhà trường phát triển cả chất và lượng theo phương hướng hoạt động đã đề ra.

   Trên đây là bản báo cáo tổng kết hoạt động của ban thanh tra nhân dân và phương hướng cho nhiệm kì tới, không sao tránh khỏi sự khiếm khuyết, mong hội nghị góp ý xây dựng cho bản phương hướng được hoàn thiện hơn.

                                                                                                                     TRƯỞNG BAN TTND

 

 

                                                                                                                         Nguyễn Thị Thu

Nguồn tin: Trường Tiểu học Trường Sơn

Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Albums mới nhất

+ Xem tất cả  

Website của Bộ
Website của Sở
Website của Phòng
UBND Huyện Đức Thọ
Thi toán Olympic
Tiếng anh Olympic

Quản trị Website

Biên tập nội dung

Name: Hoàng Thị Hạnh - Giáo viên

Name: Đặng Thị Huyền - Giáo viên
Kỹ thuật - Điều hành chung

Name: Nguyễn Minh Hào - Hiệu trưởng
Phone: 09.86.73.73.68
dieuchau0810@gmail.com