Trường TH Trường Sơn tổ chức tham quan - dã ngoại cho HS.

Trường TH Trường Sơn tổ chức tham quan - dã ngoại cho HS.

Chiều ngày 08/4/2015, Trường Tiểu học Trường Sơn tổ chức cho 51 em học sinh là Đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tham quan - dã ngoại về thăm quê Bác.

Trường Tiểu học Trường Sơn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Trường Tiểu học Trường Sơn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-SGDĐT ngày 09/02/2015 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh và kế hoạch số 85/KH-PGD&ĐT-CMTH ngày 06/03/2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Thọ về việc thực hiện đưa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường Tiểu học, bắt đầu từ giữa tháng 3 năm 2015, Trường tiểu học Trường Sơn đã đưa Dân ca ví, Giặm vào dạy trong nhà trường, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo và các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.