Đại hội Công đoàn trường Tiểu học Trường Sơn nhiệm kì 2012-2015

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Công đoàn trường Tiểu học Trường Sơn (Tiền thân là trường Tiểu học Trường Sơn 1 và trường Tiểu học Trường Sơn 2) trong nhiệm kì 2010 - 2012 và xây dựng phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kì 2012 - 2015, vào chiều ngày 19 tháng 09 năm 2012 tại Văn phòng trường Tiểu học Trường Sơn đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kì 2012 - 2015.

Tổ chức mô hình Câu lạc bộ ở trường tiểu học

Ngày 22 tháng 7 năm 2008, Bộ giáo dục và đào tạo có chỉ thị số 40/2008/CT-BGD&ĐT và Công văn số: 307/KH–BGDĐT về "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm học 2008–2009 và giai đoạn 2008-2013.