Phòng GD&ĐT Đức Thọ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Phòng GD&ĐT Đức Thọ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Đức Thọ và Sở GD &ĐT Hà Tĩnh, ngày 6 tháng 5 năm 2015 Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Thọ tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2010 -2015. Tham dự Hội nghị có 117 đại biểu của 67 đơn vị đại diện cho 1533 cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn Ngành.

Trường Tiểu học Trường Sơn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Trường Tiểu học Trường Sơn tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-SGDĐT ngày 09/02/2015 của sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh và kế hoạch số 85/KH-PGD&ĐT-CMTH ngày 06/03/2015 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Thọ về việc thực hiện đưa dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh vào trường Tiểu học, bắt đầu từ giữa tháng 3 năm 2015, Trường tiểu học Trường Sơn đã đưa Dân ca ví, Giặm vào dạy trong nhà trường, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo và các Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.